• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
价格 计费吨 仓库
详细
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼33天
78USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼33天
78USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo30天
209USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo30天
199USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo30天
199USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo31天
287USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo31天
277USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo31天
277USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo29天
312USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo29天
302USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo29天
302USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo29天
250USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo29天
240USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo29天
240USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo26天
192USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo26天
182USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo26天
182USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Manzanillo26天
250USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Manzanillo26天
240USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Manzanillo26天
240USD
1:500
一条龙
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询