• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
价格 计费吨 仓库
详细
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼35天
114USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼35天
114USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼15天
27USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼15天
17USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼15天
17USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼23天
47USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼23天
37USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼23天
37USD
1:500
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼13天
9USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼13天
-1USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼13天
-1USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼11天
10USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼11天
0USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼11天
0USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Los Angeles26天
339USD
1:363
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Los Angeles26天
329USD
1:363
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Los Angeles26天
329USD
1:363
一条龙
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
Los Angeles20天
305USD
1:363
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Los Angeles20天
295USD
1:363
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Los Angeles20天
295USD
1:363
一条龙
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询