• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
价格 计费吨 仓库
详细
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼6天
-151USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼6天
-141USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼6天
-131USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼5天
-114USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼5天
-114USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼27天
-107USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼5天
-104USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼3天
-102USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼3天
-102USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼3天
-102USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼2天
-99USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Genoa28天
-97USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
Genoa33天
-97USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼27天
-97USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼2天
-92USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
zhusanjiao珠三角
直拼3天
-92USD
1:1000
一条龙
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼3天
-92USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
shenzhen深圳
直拼2天
-91USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
直拼2天
-89USD
1:1000
监管仓
2021-04-222021-05-06
guangzhou广州
Genoa28天
-87USD
1:1000
监管仓
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询