• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC29天
9030USD
10850USD
10850USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC29天
9030USD
10850USD
10850USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC33天
8590USD
10750USD
10750USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC33天
8590USD
10750USD
10750USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA28天
8880USD
10700USD
10700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC37天
8430USD
10150USD
10150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
8430USD
10150USD
10150USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC38天
7890USD
10500USD
10500USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA41天
7890USD
10500USD
10500USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR31天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA22天
7800USD
9100USD
9150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR24天
6970USD
8700USD
8700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
7880USD
9550USD
9550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7380USD
9200USD
9200USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA26天
7250USD
9600USD
9600USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR31天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA18天
9550USD
11750USD
12250USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA21天
7400USD
9750USD
9750USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
CARTAGENA44天
7390USD
9900USD
9900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA21天
8970USD
10400USD
10400USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询