• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
DIR12天
7100USD
8900USD
9450USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
4940USD
6700USD
6700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR14天
5200USD
6500USD
6500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
5270USD
6550USD
6550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA24天
9370USD
10850USD
10900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
9880USD
11850USD
11850USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA23天
8740USD
11450USD
11450USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA23天
8270USD
9650USD
9650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SEATTLE,WA26天
9430USD
11350USD
11350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA26天
9130USD
11000USD
11000USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
9080USD
10950USD
10950USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NEW YORK,NY32天
9080USD
10900USD
10900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NORFOLK,VA40天
9080USD
10900USD
10900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA34天
7840USD
10300USD
10300USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR33天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
6850USD
8550USD
8550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
10600USD
13050USD
13550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
7240USD
9100USD
9100USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA26天
9680USD
11650USD
11650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA22天
9580USD
11550USD
11550USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询