• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR33天
7270USD
9050USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
8580USD
10350USD
10350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
JACKSONVILLE,FL40天
8580USD
10350USD
10350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR38天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
10900USD
13150USD
13650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR33天
7720USD
8950USD
8950USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC24天
7950USD
9250USD
9250USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA23天
9030USD
10900USD
10900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC31天
7050USD
9350USD
9350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC31天
7050USD
9350USD
9350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA20天
8050USD
9350USD
9350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC20天
7950USD
9250USD
9300USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC24天
7900USD
9200USD
9250USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA22天
8750USD
10500USD
10500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC37天
8650USD
10400USD
10400USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
8650USD
10400USD
10400USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC26天
8650USD
10000USD
10000USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC26天
8600USD
9950USD
9950USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA26天
7250USD
9800USD
9800USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA17天
9950USD
12050USD
12550USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询