• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR27天
7130USD
8900USD
8900USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
11000USD
13400USD
13900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
7240USD
9700USD
9700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
7190USD
9000USD
9000USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7120USD
8850USD
8850USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
BUSAN41天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA33天
8250USD
10000USD
10250USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA23天
9020USD
10500USD
10550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA26天
9880USD
11850USD
11850USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA22天
9680USD
11650USD
11650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC37天
8980USD
10800USD
10800USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
8980USD
10800USD
10800USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA27天
7600USD
10350USD
10350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC34天
7950USD
10000USD
10000USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
8390USD
10550USD
10550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA28天
8870USD
10300USD
10350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR30天
6970USD
8700USD
8700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
CHARLESTON,SC37天
7730USD
9350USD
9350USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA40天
7730USD
9350USD
9350USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询