• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA42天
7550USD
10100USD
10100USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA22天
8500USD
9900USD
9900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
8500USD
9900USD
9900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA28天
9050USD
10450USD
10500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NORFOLK,VA37天
8200USD
9700USD
9700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
9050USD
10900USD
10900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA23天
9000USD
10850USD
10850USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
VANCOUVER,BC29天
8800USD
10550USD
10550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
PRINCE RUPERT,BC29天
8800USD
10550USD
10550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NORFOLK,VA40天
8600USD
10350USD
10350USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA19天
10900USD
13050USD
13550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SAVANNAH,GA42天
7550USD
10100USD
10100USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
NORFOLK,VA36天
7550USD
10100USD
10100USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
5030USD
6350USD
6350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
4940USD
6700USD
6700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR14天
5200USD
6500USD
6500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
5270USD
6550USD
6550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
4920USD
6200USD
6200USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
5030USD
6350USD
6350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
4500USD
6150USD
6150USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询