• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA22天
7730USD
9350USD
9350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7380USD
9200USD
9200USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA22天
9900USD
12100USD
12600USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
CARTAGENA48天
7390USD
9900USD
9900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR30天
7720USD
8950USD
8950USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
6970USD
8700USD
8700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR31天
7130USD
8900USD
8900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
10600USD
13050USD
13550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR31天
7240USD
9700USD
9700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR30天
7190USD
9000USD
9000USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
7120USD
8850USD
8850USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7250USD
9050USD
9300USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR27天
6970USD
8700USD
8700USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7380USD
9200USD
9200USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
6400USD
8550USD
8550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
7720USD
8950USD
8950USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR38天
7250USD
9050USD
9300USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA27天
9920USD
11450USD
11450USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询