• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA29天
6930USD
8400USD
8300USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NEW YORK,NY32天
8680USD
10450USD
10450USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA20天
10600USD
13050USD
13550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
8330USD
10050USD
10050USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA20天
7200USD
9150USD
9150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NEW YORK,NY32天
8230USD
9900USD
9900USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA24天
10600USD
13050USD
13550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SEATTLE,WA30天
9950USD
11450USD
11700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA25天
9600USD
11550USD
11550USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
9250USD
11150USD
11150USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA18天
10400USD
12900USD
13400USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA37天
8240USD
10800USD
10800USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR13天
4870USD
6150USD
6150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR20天
5030USD
6350USD
6350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR20天
4500USD
6150USD
6150USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR20天
4940USD
6700USD
6700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR21天
5200USD
6500USD
6500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR17天
5270USD
6550USD
6550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR33天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
6970USD
8700USD
8700USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询