• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
4920USD
6200USD
6200USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR20天
4500USD
6150USD
6150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR17天
5200USD
6500USD
6500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
5370USD
6650USD
6650USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR29天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR27天
6920USD
8650USD
8650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7130USD
8900USD
8900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR27天
6850USD
8550USD
8550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA21天
10600USD
13050USD
13550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR35天
7240USD
9700USD
9700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR26天
7190USD
9000USD
9000USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR27天
7120USD
8850USD
8850USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA20天
9030USD
10900USD
10900USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA17天
10500USD
13400USD
13900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA22天
8270USD
9650USD
9650USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA19天
8730USD
10550USD
10550USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA16天
9700USD
12100USD
12600USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
OAKLAND,CA27天
7640USD
10100USD
10100USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
NORFOLK,VA40天
7830USD
9450USD
9450USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
SEATTLE,WA23天
8050USD
9350USD
9600USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询