• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-192021-04-25
yiwu义乌
CARTAGENA41天
9150USD
9200USD
9200USD
2021-04-192021-04-25
yiwu义乌
CARTAGENA40天
9150USD
9200USD
9200USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR32天
3800USD
7400USD
7600USD
2021-04-182021-04-24
yiwu义乌
DIR38天
7100USD
7350USD
7350USD
2021-04-162021-04-22
yiwu义乌
DIR45天
7450USD
7700USD
7700USD
2021-04-152021-04-22
yiwu义乌
DIR40天
7600USD
7750USD
7750USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR34天
7050USD
8800USD
9050USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR34天
7130USD
8900USD
8900USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR30天
6850USD
8550USD
8550USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR34天
7240USD
9700USD
9700USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA22天
10900USD
13400USD
13900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
4870USD
6150USD
6150USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR16天
5030USD
6350USD
6350USD
2021-04-152021-04-30
yiwu义乌
DIR14天
4940USD
6700USD
6700USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR15天
5200USD
6500USD
6500USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
DIR12天
5270USD
6550USD
6550USD
2021-04-012021-04-21
yiwu义乌
LONG BEACH,CA20天
9850USD
12400USD
12900USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
TACOMA,WA29天
9230USD
11100USD
11100USD
2021-04-012021-04-30
yiwu义乌
LOS ANGELES,CA21天
9180USD
11050USD
11050USD
2021-04-222021-06-30
yiwu义乌
LONG BEACH,CA19天
9600USD
11800USD
12300USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询