• SHEN ZHEN深圳
  • GUANG ZHOU广州
  • ZHU SAN JIAO珠三角
  • HONG KONG香港
  • SHANG HAI上海
  • NING BO宁波
  • XIA MEN厦门
  • QING DAO青岛
  • TIAN JIN天津
  • DA LIAN大连
有效期 起运港 中转/航程 目的港 船公司
20GP 40GP 40HC
详细
2021-04-152021-04-21
yiwu义乌
DIR22天
3350USD
6200USD
6200USD
2021-04-152021-04-21
yiwu义乌
DIR25天
3450USD
6400USD
6400USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR7天
575USD
1150USD
1150USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
525USD
1000USD
1000USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
625USD
1250USD
1250USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR9天
475USD
950USD
950USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
525USD
1050USD
1050USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR4天
525USD
1050USD
1050USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
475USD
950USD
950USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR7天
475USD
900USD
900USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
525USD
1050USD
1050USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR5天
425USD
800USD
800USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR7天
475USD
900USD
900USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR5天
475USD
900USD
900USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
475USD
950USD
950USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR7天
475USD
900USD
900USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR6天
525USD
1050USD
1050USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR5天
425USD
800USD
800USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR7天
475USD
900USD
900USD
2021-04-142021-04-30
yiwu义乌
DIR5天
475USD
900USD
900USD
99% 海空运服务覆盖全球近1200个城市
16年 16年海空运行业经验,提供门到门一站式服务
24小时 24小时资深海空员专家一对一跟踪服务
在线咨询